SYMBIOCEUTICALS HARMONIZER TO GO

kr3,262

Comparar

2044

, ,

Beskrivelse

Kraft til å ta med deg.

SYMBIOCEUTICALS Harmonizer To Go er det optimale bio-fysiske beskyttelsesskjoldet som beskytter oss mot en del belastninger i dagens verden, som for eksempel nanopartikler, squalen, chemtrails, nagalase i vaksinasjonsserum, glyfosat og andre kjemiske midler og frekvenser som vi er i konfrontert med. I tillegg beskytter det oss biofysisk mot HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), reduserer fremmede digitale støysignaler og virker mot tretthet.

Vær oppmerksom på dette

SYMBIOCEUTICALS Harmonizer To Go er harmonisk i kombinasjon med Pend eller Reso, men ikke begge samtidig.

Hvor skal du bruke den:

Bare plasser den i bukselommen, brystlommen eller vesken for å bruke den på kroppen. Den fungerer permanent i en radius på to meter.

Størrelse 5 cm x 4 cm