Beskrivelse

Vi ble pålagt å bytte det tidligere navnet på dette produktet. Det ble vurdert sånn at det var en helsepåstand. Vi har byttet navnet til SunB Nutrients.

Vi erkjenner at ord som pre og pro biotika ikke kan brukes til å forklare et produkt, da dette regnes som helsepåstander. Disse ordene er fjernet fra den nye emballasjen.

SunB Nutrients er nøyaktig det samme produktet som før, bare navnet er endret. For å bestille det så klikk på SunB Nutrients på nettbutikken.