Våre mineraler kommer i en form som gjør dem svært biotilgjengelige. Det er flytende (oppløselige i vann). De er organiske. De er i ionisk form, slik at de kan tas opp i cellene gjennom ionekanalene. De er i en størrelse som passer i de menneskelige cellene. Molekylene er så små at de måles i enheten Ångstrøm. 10 Ångstrøm = 1 Nanometer. Produktene avhenger ikke av fordøyelse eller enzymer for å tas opp. De er allerede klare for opptak. Det som er viktig, er ikke hvor mange mg en dose inneholder, men hvor mye som absorberes inn i cellene.

Viser alle 16 resultater

  • Sort: